Kontingent

Det koster 400 kr./halvår at være medlem af KIF Middelfart eSport. Der betales i april og i september. Kontingentet opkræves automatisk efter indmeldelse i KIF Middelfart eSport.